31 de juliol 2009

LA DRETA, L´ESGLÉSIA I L´AVORTAMENT

Vicent Gisbert*

El posicionament ideològic de la dreta espanyola, i de l´església Catòlica, pel que fa a l´avortament, és suficientment conegut. Diuen estar clara i absolutament en contra, malgrat contradiccions tan evidents, que fan dubtar de la coherència de les seues intencions, com, per exemple, el que quan la dreta tingué la responsabilitat del Govern de la Nació, no canvià la legislació sobre l´avortament ni l´església Catòlica li ho va exigir.

Gairebé, hi ha moltes persones que creuen en la seua sinceritat quan contraposen l´avortament a la vida, quan diuen que l´avortament es un «assassinat» doncs, la vida comença des del moment de la concepció i matar, per tant, un embrió és matar una persona. En aquest sentit, ja s´oposaren, al seu moment, a la despenalització de determinats casos d´avortament (terapèutic, ètic i eugenèsic) i aleshores, també, ara s´oposen a la nova llei de terminis que des del Congrés es vol aprovar (tot i que, s´ha de dir, s´oblida, que l´avortament a Espanya no és un dret reconegut a les dones sinó un delicte tipificat al Codi Penal).

A més de les contradiccions esmentades, hi ha un altra qüestió que crida l´atenció. De la Jurisprudència del Tribunal Constitucional es dedueix que, des de una interpretació sistemàtica de la CE, sols les persones són subjectes de drets o, el que és el mateix, els drets fonamentals sols són predicables de les persones i que, en conseqüència, pel que respecta a la qüestió que ens ocupa, el nasciturus no pot ser subjecte de dret a la vida (Sentència 53/1985). Per tant, la qüestió està en respondre a la pregunta de qui, a efectes del ordenament jurídic, és «persona». El Codi Civil que regula aquesta qüestió, al seu article 29 ho diu «el nacimiento determinarà la personalidad; pero el concebido se tiene por nacido a todos los efectos que le sean favorables, siempre que nazca con las condiciones que expresa el artículo siguiente». I les condicions establides en l´article següent son «a los efectos civiles, sólo se reputará nacido el feto que tuviera forma humana y viviere veinticuatro horas enteramente desprendido del seno materno».

Es a dir, sols el naixement, i no la concepció, és el que determina, a efectes del nostre ordenament jurídic, l'inici de la personalitat i, és més, aquest naixement, deu complir dos requisits necessaris, tindre forma humana i viure 24 hores fora del si matern!. Per tant, si la dreta i l´església Catòlica foren sinceres amb els seus plantejaments, el primer que deurien fer és, per coherència, exigir el canvi d´aquestos articles del Codi Civil.

Malgrat això, aquesta qüestió mai no la plantegen!. I no la plantegen perquè exigir un canvi en el Codi Civil suposa canviar les regles del Dret privat i açò és molt perillós. És a dir, està molt bé cridar i manifestar-se mentre parlem del cel i de l´infern, però quan tractem de coses terrenals, d´allò que regula, per exemple, herències i donacions, ací «amigo Sancho, con la Iglesia hemos topado»: persona s´és des del naixement i després d´haver transcorregut 24 hores fora del si matern.

En definitiva, aquesta qüestió posa de manifest que, la postura d´ambdós organitzacions polítiques, encara que una d´elles no es presenta a les eleccions i siga molt poc respectuosa amb els Drets Humans, sobre tot amb els drets de les dones, no és gens sincera sinó més bé cínica. Si estan en contra de l´avortament és pura i simplement perquè no els agrada que les persones, en aquest cas, les dones, decidisquen des de la llibertat. Molt al contrari, els agrada dir a cadascú, i a la societat en general, què deuen fer, doncs en això fonamenten la seua supervivència. I, per cert, no hi ha millor forma de manipulació de la persona que «penalitzar» la seua capacitat de decisió.

*Economista

Levante-EMV, 30-07-2009

25 de juliol 2009

NINGÚ CAÇA SENSE GOS

Vicent Gisbert*


A propòsit de l´auto de diligències prèvies que el magistrat instructor del TSJ de la CV ha fet sobre el presumpte suborn en què ha pogut incórrer el President de la Generalitat i alguns altres alts càrrecs del Partido Popular del País València, en el qual diu que la finalitat dels regals no era altra que «la de lograr el agasajo o provocar la complacencia de aquellas personas ... pero sin tender a la obtención de una determinada contraprestación», m´ha vingut a la ment eixa vella dita popular valenciana de que «ningú caça sense gos». És a dir, si u ix de cacera i no vol tornar a casa amb les mans buides, amb el consegüent empipament de la parenta, és necessari que isca amb gos doncs, en cas contrari, corre el perill de no «cobrar» peça.

És clar que, si el Magistrat diu que els regals no buscaven contraprestació alguna i, per tant, no hi ha indicis de delicte de «tràfic d´influències» és perquè no ha trobat proves directes que destruisquen el dret constitucional de la «presumpció d´innocència» que en matèria penal, pel béns jurídics que protegeix, és d´estricta aplicació.

Malgrat, salvada aquesta qüestió, és sabut, també, com ha vingut denunciant-se a la premsa, que el principal client de l´empresa d´Álvaro Pérez, conegut ja popularment com el Bigotes, era la Generalitat i que, com diu el propi auto del magistrat, l´import de la contractació realitzada des de 2005 fins l´any 2009, és gairebé d´huit milions de euros (és a dir, més de mil tres-cents milions de les antigues pessetes), xifra aquesta que no està gens malament per a una empresa sense massa experiència en molts dels encàrrecs fets.

Així, malgrat haver-se constituït el 10 de novembre de 2003, ja en el 2005 se li adjudiquen contractes per import, segons diu l´Auto, de 1.748.839 euros. Aleshores, per tant, potser que els regals fets a persones amb tant de poder de decisió política, simplement, obeïren a una vena filantròpica del Bigotes, de la qual no es té notícies, en agraïment per l´amistat que els enllacava, però, el que enviara els regals a qui ho va fer, també, posa de manifest que sí quelcom tenia clar és que, en tot cas, per seguir caçant contractes a la Generalitat, doncs, en això li anava la pervivència de la seua empresa, els regals no podia fer-los als secretaris generals dels principals responsables dels Partits de l´oposició al País Valencià.

En tot cas, Álvaro Pérez, segur que sempre estarà molt agraït, i per això els regals, al seu amic Peter García, director general de Canal 9, que, malgrat tots estem segurs que no va influir en res, tampoc, posaria cap impediment, perquè la seua senyora fora la presentadora el programa de cap d´any a Canal 9.

*Economista

Levante-EMV. 25-07-2009

22 de juliol 2009

LA IGLESIA, A LA SUYA

Vicent Sepulcre

Lejos de sorprenderme, la Iglesia valenciana se niega a la retirada de los símbolos franquistas de sus fachadas, obviando por tanto lo contemplado en la Ley de la Memoria Histórica, estableciendo una comparativa cuanto menos curiosa al comparar estos símbolos con los existentes en Valencia de la época de Felipe II o Carlos III, justificando de este modo la existencia y continuidad de estos símbolos al tratarse de una parte de nuestra historia que al parecer consideran no tuvieron nada que ver con los hecho acaecidos el 18 de julio de 1936, la posterior Guerra Civil y los 40 años de dictadura, represión, persecución y el exilio de muchísimos españoles en un intento de salvar sus vidas.

Insto a los representantes de esta institución a comportarse tal y como promulgan en sus principios y colaboren de una vez por todas en ayudar a que definitivamente podamos ir cerrando nuestras heridas del pasado, retirando dichos símbolos, que a los herederos del gobierno legítimo de la II República Española nos causa tanto dolor al contemplar en sus fachadas, y accedan de este modo a remediar y superar tanto daño infligido en nuestra sociedad.

14 de juliol 2009

TRAS LAS ELECCIONES EUROPEAS

PROPUESTAS PARA EL DEBATE PRESENTADAS POR LA
CORRIENTE DE OPINIÓN IZQUIERDA SOCIALISTA-PSOE


01 julio 2009

Las pasadas elecciones del 7 de junio al Parlamento Europeo no prefiguran el futuro electoral de nuestro país y de Europa pero, dada la derrota sufrida ante la derecha, es importante hacer una reflexión y debate sobre las políticas de futuro a desarrollar.
Conviene partir de la paradoja que significa que la derecha europea gane las elecciones en plena crisis global provocada por el neoliberalismo económico y el neoconservadurismo político y, sin embargo, los partidos socialistas y socialdemócratas europeos no hayan conseguido levantar en las urnas una propuesta alternativa de cambio. A ello debemos añadir, con profunda preocupación, el alto grado de desafección que hemos corroborado en las pasadas elecciones.

A continuación señalamos algunos puntos para el debate:

1. Ha quedado patente la necesidad de reforzar el proyecto común del Partido Socialista Europeo (PSE.). Aunque existía un Manifiesto Común que se presentó al electorado, no fue lo suficientemente convincente para la ciudadanía. Un manifiesto común también implica presentar un candidato común a la presidencia de la Comisión Europea y, asimismo, impulsar una coordinación coherente de las propuestas integrales en el ámbito europeo. También la posición negativa del PSOE y de los eurodiputados socialistas españoles sobre el informe Auken relativo al impacto de la urbanización especulativa, así como el voto afirmativo a la Directiva de Retorno, ayudaron a confundir a una parte de nuestro electorado. La coordinación efectiva de las políticas socialistas es lo que puede permitir que el PSE. sea percibido como algo más que una confederación de partidos socialistas nacionales. Dicho de otro modo, para ser convincentes no es suficiente tener convicciones, es necesario, además, ser coherentes.

2. El hecho de la pluralidad de la izquierda en Europa debe obligar al PSE. a replantear su estrategia sobre la base de la necesidad de conjugar esa pluralidad política y social. Los resultados obtenidos por fuerzas de la izquierda política y ecologistas distintas de las agrupadas en el PSE. (en Francia, Alemania, Holanda, Dinamarca, etc.) obligan a buscar una colaboración eficaz entre todas ellas para hacer frente a las derechas, hoy por hoy hegemónicas en el seno de la U.E. La socialdemocracia y el socialismo europeo sigue siendo la fuerza principal de la izquierda, pero obviamente no la única. Su alcance en el futuro dependerá de cómo se plantee su función en el marco de la izquierda plural europea existente.

3. Un renovado proyecto de la izquierda europea debe profundizar más en las propuestas y contenidos de la Europa social. Siendo necesario, un proyecto socialista no puede quedarse sólo en la promoción y defensa de los derechos civiles y de género, sino que además ha de estar siempre involucrado en la potenciación y defensa de los derechos sociales y económicos de la ciudadanía y en particular de los trabajadores.

4. El peligro que corre la democracia es que tenga como máximo valor el de “todo vale igual”, “todos son iguales”. Con ello, la política estaría dando pábulo al nihilismo, al escepticismo, al abstencionismo. Por esta razón la democracia, también tenemos que enraizarla en el ámbito de los fines. La democracia, en su germen, tiene una fuerza o potencialidad implícita: que el demos sea dueño de su poder, es decir, que el pueblo sea verdaderamente soberano de su condición humana.

5. Desde los partidos socialistas y socialdemócratas europeos ha de proseguirse la crítica a las políticas neoliberales que han socavado al Estado de bienestar, con especial atención a las intenciones privatizadoras en sanidad, educación o pensiones a través de las cuales el neoliberalismo trata de perpetuarse incluso en medio de la crisis que él mismo ha provocado. Se hace frente a la ideología neoliberal insistiendo en que la supuesta despolitización de la economía que la derecha preconiza, no significa otra cosa que mantener la acumulación de la riqueza en pocas manos incrementando las injusticias y desequilibrios sociales. Hay que actualizar los nuevos desafíos abordando con criterios de inclusión las políticas migratorias, avanzando hacia relaciones comerciales y económicas con los países de emigración que ayuden a la creación de riqueza y formación en los países de origen; o afrontando retos nuevos como es la consecución y desarrollo del cuarto pilar del Estado de bienestar.

6. Para que el socialismo siga siendo motor de cambio y transformación tiene que pasar a la ofensiva en lo relativo a nuevos derechos y conquistas sociales: responsabilidad social corporativa, participación de los trabajadores en las decisiones económicas, potenciación del accionariado asalariado, protección de consumidores y usuarios, acceso a los servicios públicos de calidad, etc.

7. Frente a las recurrentes propuestas de cuño neoliberal sobre la reforma laboral, moderación salarial y abaratamiento de los despidos, la izquierda en general y los socialistas en particular han de hacer valer todas sus razones en torno al diálogo social, mantenimiento del empleo, necesidad de un nuevo modelo productivo y de crecimiento, innovación, formación y redistribución de la riqueza como claves para la salida a la actual crisis económica.

8. El socialismo se juega su credibilidad en el efectivo énfasis que ponga en la necesaria, real y eficaz regulación del sistema financiero y en la decidida erradicación de los paraísos fiscales. Hay que combatir la crisis con medidas económicas urgentes para mitigar su impacto en la ciudadanía y crear las bases para establecer un nuevo paradigma de producción y reparto de riqueza.

9. La coherencia del proyecto socialista requiere formular y ejecutar una buena propuesta de economía sostenible, en el doble sentido de sostenibilidad social y sostenibilidad medioambiental. El horizonte es establecer un nuevo modelo de desarrollo cualitativo basado en el uso racional de recursos, innovación, educación y solidaridad. La idea de economía sostenible es la que ha de inspirar también la cooperación internacional para el desarrollo.
Estamos ante un momento histórico en que el discurso, la acción y la puesta en práctica de los valores socialistas y de izquierda son necesarios y tienen pleno sentido. Hagamos posible, entre todos, que la convicción ética y política socialista se imponga y que triunfen los ideales más nobles de la humanidad.

CORRIENTE DE OPINION IZQUIERDA SOCIALISTA-PSOE

03 de juliol 2009

CONDENA DEL GOLPE MILITAR EN HONDURAS

IZQUIERDA SOCIALISTA-PSOE CONDENA EL GOLPE DE ESTADO EN HONDURAS Y APOYA LA RESOLUCION DE LA OEA.

TRIGÉSIMO SÉPTIMO PERÍODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES OEA
Washington, D.C.

RESOLUCIÓN SOBRE LA CRISIS POLITICA EN HONDURAS
(Aprobado en la sesión plenaria celebrada el 1 de julio de 2009)


LA ASAMBLEA GENERAL,

PROFUNDAMENTE PREOCUPADA por la crisis política en la República de Honduras como resultado del golpe de Estado contra el Gobierno del Presidente José Manuel Zelaya Rosales que produjo una alteración inconstitucional del orden democrático;

RECORDANDO las resoluciones del Consejo Permanente CP/RES. 952 (1699/09) del 26 de junio de 2009 y CP/RES.953 (1700/09) del 28 de junio de 2009, relativas a la situación en Honduras;

CONVOCADA urgentemente por el Consejo Permanente, de conformidad con el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana;

REITERANDO los principios y propósitos establecidos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana sobre el fortalecimiento y la preservación de la institucionalidad democrática en los Estados Miembros, así como la importancia del respeto irrestricto a los derechos humanos y las libertades fundamentales y el principio de la no intervención en los asuntos internos de otros Estados; y

TOMANDO NOTA de las declaraciones formuladas por las organizaciones internacionales, grupos subregionales y gobiernos de los Estados Miembros,

RESUELVE:

1. Condenar enérgicamente el golpe de Estado en contra del Gobierno constitucional de Honduras y la detención arbitraria y expulsión del país del Presidente Constitucional José Manuel Zelaya Rosales que produjo la alteración inconstitucional del orden democrático.

2. Reafirmar que el Presidente José Manuel Zelaya Rosales es el Presidente constitucional de Honduras y exigir la restauración inmediata, segura e incondicional del Presidente a sus funciones constitucionales.

3. Declarar que no se reconocerá ningún Gobierno que surja de esta ruptura inconstitucional y reafirmar que los representantes designados por el Gobierno constitucional y legítimo del Presidente José Manuel Zelaya Rosales son los representantes del Estado de Honduras ante la Organización de los Estados Americanos.

4. Instruir al Secretario General para que, junto a representantes de varios países, realice las gestiones diplomáticas dirigidas a restaurar la democracia y el Estado de derecho, y la restitución del Presidente José Manuel Zelaya Rosales, según lo previsto en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, y reportar a la Asamblea General Extraordinaria sobre los resultados de las iniciativas. De no prosperar estas iniciativas en un plazo de 72 horas, la Asamblea General Extraordinaria aplicará inmediatamente el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana para suspender a Honduras.

5. Prorrogar este período extraordinario de sesiones hasta el 6 de julio de 2009.

02 de juliol 2009

REVOLUCIONES INCOMPRENDIDAS

Vicente Sepulcre
(Diplomado en Ciencias Empresariales)La complejidad de las sociedades ha sido históricamente fruto de numerosos análisis y fuente de inspiración para muchísimos estudiosos en la materia, puesto que por mucho que algunos se esfuercen en apadrinarse de las soluciones a sus necesidades, estas no siempre han sabido valorar el esfuerzo realizado o bien no las han compartido, ante el miedo que suponían los posibles cambios propuestos, máxime cuando en alguno de los casos suponía el alzamiento en armas, riesgo no siempre aceptado, puesto que en caso de perdida de estas batallas las consecuencias de las represalias de los vencedores conllevarían una perdida de los escasos derechos poseídos.
Así las cosas, con el paso del tiempo resulta obvio que una de las claves del fracaso de la campaña llevada a cabo en Bolivia por Ernesto “Che” Guevara, con los mismos valores y principios que la victoriosa Revolución Cubana, fue que el campesinado, pese a la opresión y pobreza extrema a la que el gobierno del dictador René Barrientos les tenia sometidos, prefirió quedarse al margen de la revolución que un extranjero pretendía llevar a cabo en su país. El pueblo boliviano no supo entender que este sistema, las guerrillas, fueran la solución a sus problemas, prefiriendo quedarse al margen que sufrir las represiones que conllevaba el apoyo a semejante revolución, dejando al “Che” sin el apoyo que le hizo vencer en Cuba, el apoyo incondicional de los pobres, eligiendo en este caso luchar por sus derechos con el riesgo asumido de la perdida de sus vidas.
Casos similares al anteriormente descrito ya habían sucedido con anterioridad, se puede citar el sucedido en España con la invasión napoleónica de 1807, tras la firma del Tratado de Fontainebleau, que permitía a las tropas francesas utilizar territorio español para una posterior invasión hispano francesa de Portugal. Fue entonces cuando Napoleón, viendo el régimen de gobierno existente en España, creyó que el pueblo español secundaria el derrocamiento del mismo y el posterior nombramiento de su hermano José Bonaparte como monarca, impulsando unas reformas económicas y sociales que sin duda mejorarían la vida de los españoles, pero estos, alentados por la nobleza y bajo un simplón patriotismo, conllevaron la Guerra de la Independencia que finalizaría en 1814, reinstaurándose la dinastía borbónica y el retorno al absolutismo con Fernando VII, reforzando nuevamente a la Iglesia Católica, abriendo un periodo de guerras en nuestro país entre los partidarios del absolutismo y el liberalismo que sin duda marco el devenir de nuestro país.
Transcurridos muchos años, las similitudes se asemejan a nuestra realidad, dejando al margen las armas, son muchos los españoles quienes no han sabido apreciar los cambios sociales y económicos que la II Republica Española les ofertaba, puesto que pese a ser una propuesta arriesgada, pretendía que nuestro país pasase de la hambruna a la distribución de la riqueza y a la mejora a todos los niveles de los pobres, entonces mayoritarios por toda nuestra geografía. En este caso si contó con el apoyo de una amplia mayoría de la población, los pobres, pero claro está, la mejora de los derechos de unos implicaba la perdida de los privilegios de otros y por supuesto tras agotar los intentos políticos de hacerse con el control del país, en imagen y semejanza al nacionalsocialismo alemán, provocaron un golpe de estado que desencadeno la posterior Guerra Civil Española.
Por esto, queda más que demostrado que cuando se inicia una revolución, tan importante es iniciarla como contar con el apoyo de la población que no tenga mucho que perder y si mucho que ganar, puesto que no basta con ideales, son necesarios otros amplios factores, simplemente es necesario realizar una gran tarea de pedagogía para que cada individuo recuerde sus orígenes y cuales los horizontes ofrecidos por la revolución.

ElPlural.com/02/07/2009